Osteoartritis heeft baat bij acupunctuur

tuina massage

Een studie aan de Universiteit van Maryland wees uit dat patiënten met osteoartritis van de knie baat hadden bij acupunctuur, naast hun gewone medische behandeling.

Drie groepen
Een groep van 570 patiënten, met een gemiddelde leeftijd van 65,5 jaar en met osteoartritis aan de knie werd gedurende 26 weken bestudeerd. Voor het onderzoek werden de patiënten verdeeld in drie groepen. Een groep kreeg 23 acupunctuur behandelingen van goed opgeleide en ervaren acupuncturisten, een andere groep kreeg een placebo behandeling die leek op acupunctuur maar zonder dat de naalden werden ingebracht, en de derde groep kreeg voorlichting over een gezondere levensstijl.

Meten is weten
Vooraf beantwoordden de patiënten een vragenlijst om de pijn, de werking en stijfheid van de knie te meten. Na het onderzoek bleek dat de proefpersonen uit de acupunctuurgroep minder pijn hadden en mobieler waren geworden dan de personen uit de twee andere groepen.