Gastroparese? Acupunctuur kan verlichting bieden en klachten afhouden.

Gastroparese en de Chinese Geneeskunde

Bij Gastroparese werken de maagspieren niet krachtig genoeg.

Hierdoor blijft het voedsel te lang in de maag.

Acupunctuur kan verlichting bieden en klachten afhouden.

De maag is een gespierd orgaan in de vorm van een reusachtige boon die allerlei functies vervult in onze spijsvertering. De maag ligt linksboven in de buikholte. Door de aanblik en de geur van het voedsel wordt de maagsapsecretie via dehersenzenuw op gang gebracht. De zenuwverbinding via de nervus vagus werkt autonoom en staat direct in verbinding met de hersenen.

Enkele belangrijke functies van de maag zijn:

Opname van voeding, verwerking, distributie naar andere organen, slijmaanmaak, maagzuur, enzym vorming voor vertering, voorstadia van vitamine b12 aanmaak, gastrine-hormoonproductie en aanmaak van histamine.

Ook gevoelsmatig is de maag erg sensitief. Stress, piekeren, nare herinneringen hebben daarom een negatieve weerslag op haar functie. Bekend is de “knoop” in de maag hebben.

Een veel voorkomende klacht is gastroparese: de maagspier kan het voedsel niet in een normale snelheid voortbewegen en er ontstaat ophoping van de voeding. De voeding blijft dan te lang in de maag hangen. Het transport en opname van de voeding is vertraagd.

Te verwachten symptomen kunnen zijn:

Slechte adem, zure smaak, misselijkheid, braken, volheidsgevoelens, pijn, gespannenheid, slaapproblemen, losse stoelgang of juist constipatie, slechtere eetlust, vermagering, ontstekingen, doorbloedingsproblemen, gewrichtsklachten en meer.

In de Chinese Geneeskunde is de maag de heerser van onze energie:

De maag produceert de postnatale energie (energievergaring na onze geboorte door de opname van voedsel) die ons doet groeien en onze levenskracht ondersteunt.

Via onze consumptiepatronen zijn wij dus rechtstreeks betrokken bij de vorming van onze eigen lichaamsenergie.

De voeding en vloeistoffen welke wij tot ons nemen zijn onderdeel van de postnatale energie die ons begeleidt gedurende ons hele leven. Het is dan ook van vitaal belang dat de maag al haar functies kan blijven volhouden zolang het leven duurt. De maag produceert energie en staat dat af aan alle organen waarbij de huid ook als orgaan betrokken wordt.

Behandelwijze

In de acupunctuur wordt deze klacht als voedselretentie (vasthouden van voedsel) beschouwd en is ook goed te behandelen. Goed resultaat is al door punctie van S36 -CV12- Pc6 te verkrijgen. Natuurlijk kunnen er meer punten aan toegevoegd worden nadat de diagnose verder is uitgebreid.

Men kan via punctie van meridiaanpunten de klachten verminderen of uit laten uitblijven.

De oorzaken van gastroparese zijn nog niet helemaal in beeld gebracht. Bekend is dat bij diabetes type 1 en 2 de klacht kan verschijnen. Verder beschouwd zouden de oorzaken kunnen zijn: infecties, medicatie, toxines (alcohol, drugs, extreem koffie gebruik, energiedranken) of auto-immuun problematiek.