Onderzoek wijst uit dat behandeling met acupunctuur helpt het netwerk in de hersenen te vergroten bij patiënten die herstellen van een beroerte (hemiparesis). Bij gezonde personen waren de effecten op de hersenen gering. Acupunctuur draagt dus specifiek bij tot herstel na een beroerte. Alle deelnemers ondergingen voor dit onderzoek hersenscans (fMRI) tijdens rust en passieve vingerbeweging.

Communicatie tussen hersendelen

Een beweging uitvoeren vraagt communicatie tussen verschillende hersendelen, een fenomeen dat onderzoekers beschrijven als connectiviteit. Een beroerte heeft duidelijk een slechte impact op connectiviteit, dat namen de artsen in deze studie ook waar. Bovendien is herstel na beroerte geassocieerd met een betere communicatie tussen de hersenhelften.

Balans herstellen

Acupunctuur herstelt homeostatische balansen volgens de leer van de traditionele Chinese geneeskunde (TCM). Dit betekent dat acupunctuur specifieke effecten heeft bij ziekte (pathologische imbalansen), maar niet bij gezondheid. In deze studie werd acupunt GB34 gestimuleerd.

Een studie heeft aangetoond dat acupunctuur net zo effectief is als de gewone pijnstiller voor de aanpak van pijnklachten.

Hersenscans

Een team van wetenschappers aan twee Britse universiteiten deed de ontdekking nadat ze hersenscans hadden gemaakt van patiënten. De scans toonden veranderingen aan in hersenactiviteit nadat de acupunctuurnaalden waren aangebracht. Bij de ene groep werden echte naalden gebruikt en bij de andere groep óf stompe naalden, óf inschuifbare naalden, zoals theatersabels. Bij de mensen die placebonaalden kregen, werden geen veranderingen waargenomen.

Minder pijn

Bij de echte acupunctuuraanpak reageerde het pijncentrum van de hersens in alle gevallen, en daalde de pijn bij die groep patiënten met 15 procent. Een van de onderzoekers, dr. Geoffrey Lewith van de universiteit van Southampton, zei dat dit cijfer niet spectaculair lijkt, “maar het gaat om exact dezelfde uitwerking als traditionele pijnstillers zouden hebben bij patiënten met chronische pijn. Hiermee is aangetoond dat acupunctuur goed werkt voor de bestrijding van pijn.”

Een studie aan de Universiteit van Maryland wees uit dat patiënten met osteoartritis van de knie baat hadden bij acupunctuur, naast hun gewone medische behandeling.

Drie groepen
Een groep van 570 patiënten, met een gemiddelde leeftijd van 65,5 jaar en met osteoartritis aan de knie werd gedurende 26 weken bestudeerd. Voor het onderzoek werden de patiënten verdeeld in drie groepen. Een groep kreeg 23 acupunctuur behandelingen van goed opgeleide en ervaren acupuncturisten, een andere groep kreeg een placebo behandeling die leek op acupunctuur maar zonder dat de naalden werden ingebracht, en de derde groep kreeg voorlichting over een gezondere levensstijl.

Meten is weten
Vooraf beantwoordden de patiënten een vragenlijst om de pijn, de werking en stijfheid van de knie te meten. Na het onderzoek bleek dat de proefpersonen uit de acupunctuurgroep minder pijn hadden en mobieler waren geworden dan de personen uit de twee andere groepen.

Melanie is weer mobiel dankzij acupunctuur

Melanie staat actiever in het leven door de behandeling met acupunctuur. Zij kan nu veel meer samen met haar kinderen ondernemen en voelt zich zelfstandiger.

Heerlijk om meer naar buiten te kunnen, om meer activiteiten met mijn kinderen te kunnen ondernemen en om weer zelfstandiger in het leven te staan!

Artrose op zeer jonge leeftijd

Vanwege ernstige artrose in mijn knie en het ontbreken van de voorste kruisband in die knie, heb ik al jaren veel pijnklachten en loop altijd met één of twee krukken. Voor een nieuwe knie ben ik te jong (nu 42). Om zo goed mogelijk te leren omgaan met de beperking en om verdere achteruitgang te voorkomen heb ik fysiotherapie en ergotherapie gevolgd. Leer er maar mee leven was de boodschap; best lastig als je 36 bent en moeder van twee jonge kinderen. Met hulpmiddelen en hoge pijnmedicatie ben ik verder gegaan.

Via via ben ik in contact gekomen met mevrouw Siwpersad die aangaf wel mogelijkheden te zien om de knie te behandelen en om een verbetering te kunnen bereiken. Met het idee niets meer te verliezen te hebben ben ik met de acupunctuurbehandeling begonnen. Wel eng omdat het idee van de naalden in je lijf toch pijnlijk lijkt. Dat is soms ook zo, maar het prettige is dat je dat goed kunt aangeven en dat daar zoveel mogelijk rekening mee wordt gehouden.

TCM legt verbanden die de reguliere geneeskunde niet legt

Fijn is dat je je kleren zoveel als mogelijk aan kunt houden en dat je met handdoeken wordt bedekt. Het contact is prettig en het is mooi om te zien hoe op een heel andere manier dan in de reguliere geneeskunde verbanden worden gelegd. Afhankelijk van hoe het met je gaat en welke klachten op de voorgrond staan, wordt per keer bekeken op welke plekken naalden wordt geplaatst.”

De acupunctuurbehandeling heeft mij een wezenlijke verbetering opgeleverd;

  • nauwelijks nog pijnmedicatie
  • ben mobieler geworden
  • De altijd aanwezige zwelling  is veel minder

Heerlijk om meer naar buiten te kunnen, om meer activiteiten met mijn kinderen te kunnen ondernemen en om weer zelfstandiger in het leven te staan!